เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้าน ร่วมพิธีเปิดสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 1700 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้าน ร่วมพิธีเปิดสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก โดยมี พล..วิจักรขฐ์ สิริบรรสบ มทภ.๓ เป็นประธานฯ