เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อเข้าสู่พิธีเปิดสวนสุขภาพ

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 1600 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อเข้าสู่พิธีเปิดสวนสุขภาพ ณ จุดรวมพล โรงยิม.พัน.23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก