เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และประกาศเกียรติบัตรเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 61

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 0900 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และประกาศเกียรติบัตรเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 61 โดยมี พ.อ.สกน เพชรทองรอง ผบ.พล.พัฒนา 3 (2) เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมไตรโลกนาถ พล.พัฒนา 3