เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลฯ ประจำเดือน มิ.ย. 61

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61 เวลา 0600 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลฯ ประจำเดือน มิ.. 61 มีผู้เข้าทดสอบฯ จำนวน 80 นาย ณ ลานพื้นแข็งหน้ากองบังคับการกองพัน