เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพลพร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 1700 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพลพร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 22 ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชน ช.3