เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์  แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ ร่วมชมการแข่งขันทหารกองเกียรติยศ ประจำปี 61

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 0830 พ.ท.คเชนทร์  แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ ร่วมชมการแข่งขันทหารกองเกียรติยศ ประจำปี 61 ทภ.3  โดยมี พล..ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เสธนาธิการ ทภ.3 เป็นประธานฯ ณ ศาลาทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก