เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ. ช.3 พัน.302 ชี้แจงการปฏิบัติตนของทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 ในห้วงลาพักเยี่ยมญาติ

เมื่อวันที่ 11 ก.. 61 เวลา 0840 พ..อมร พิมพ์สี ผบ. ช.3 พัน.302 ชี้แจงการปฏิบัติตนของทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 ในห้วงลาพักเยี่ยมญาติ จำนวน 168 นาย ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.2