เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ. ช.3 พัน.๓๐๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม การฝึกอบรมมวลชน และการจัดตั้งมวลชนรอบค่ายทหาร/หน่วยทหาร ประจำปี 61

เมื่อวันที่ 11 ก.. 61 เวลา 1000 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ. ช.3 พัน.๓๐๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม การฝึกอบรมมวลชน และการจัดตั้งมวลชนรอบค่ายทหาร/หน่วยทหาร ประจำปี 61 โดยมี พล.ต.ภานุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯจำนวน 100 คน ณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ