เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯประจำเดือน มิ.ย.61

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 0600 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯประจำเดือน มิ.ย.61 โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 181 นาย ณ ลานพื้นแข็งหน้ากองบังคับการกองพัน