เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 0830 พิธีเปิดการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 0830 พิธีเปิดการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 โดยมี พ.อ.พลเดช เขื่อนพันธ์ รองเสนาธิการ พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ สนามหน้า บก.ช.3 พัน.302