เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61 คณะกรรมการตรวจสอบการฝึกฯ พล.พัฒนา 3 ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 /61

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61 คณะกรรมการตรวจสอบการฝึกฯ พล.พัฒนา 3 ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 /61 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จำนวน 6 สถานี โดยมี พ.อ.พลเดช เขื่อนพันธ์ รองเสนาธิการ พล.พัฒนา 3 เป็นประธานกรรมการฯ