เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ. ช.3 พัน.302 พบปะทหารใหม่ เพื่อให้คำแนะนำในการแข่งขันการตรวจสอบทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 

เมื่อวันที่ 5.. 61 เวลา 1300 พ..อมร พิมพ์สี ผบ. ช.3 พัน.302 พบปะทหารใหม่ เพื่อให้คำแนะนำในการแข่งขันการตรวจสอบทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.2