เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านฯ ร่วมกับมวลชนรอบค่ายร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านฯ ร่วมกับมวลชนรอบค่ายร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ณ วัดเต็งสำนัก ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก