เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านฯ ร่วมกับมวลชนรอบค่ายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 0930 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านฯ ร่วมกับมวลชนรอบค่ายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ณ บ.เต็งสำนัก ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก