เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 ก.ค. 61

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 ก.. 61 โดยมี พล.ต.รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ 3 (2) เป็นประธานฯ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช