เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์  แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจประเมินโรงประกอบอาหาร และโรงเลี้ยง

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 1000 พ..คเชนทร์  แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจประเมินโรงประกอบอาหาร และโรงเลี้ยง จาก ร..ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงประกอบเลี้ยง ช.3 พัน.302