เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับกำลังพลโดยจัดการแข่งขันฟุตซอล

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 1730 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับกำลังพลโดยจัดการแข่งขันฟุตซอล ณ สนามหญ้าเทียม ช.3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ