เมื่อวันที่ 2 ก.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 มอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เครื่องตัดหญ้า บ่อวง ดินปลูกต้นไม้ และโครงลวดดัดรูปสัตว์ ให้กับห้องแถวของกำลังพลที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.61 เวลา 0845 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 มอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เครื่องตัดหญ้า บ่อวง ดินปลูกต้นไม้ และโครงลวดดัดรูปสัตว์ ให้กับห้องแถวของกำลังพลที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมจำนวน 4 ห้องแถว ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกองพัน