เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน เม.ย. 61

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 0900 หน่วย ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน เม.ย. 61 โดยมี พ..เฉลิมชาติ สุขเกษ เสนาธิการ ช.3 เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 48 นาย ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.๓302 ร้อย.2