เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก มอบแจกันดอกไม้และกระเช้าดอกไม้ ให้กับ พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3พัน.302

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.61 เวลา 1150 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก มอบแจกันดอกไม้และกระเช้าดอกไม้ ให้กับ พ.อ.อมร พิมพ์สี  ผบ ช.3 พัน.302 เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อท่านผู้มีพระคุณในการฝึกอบรมต่อนักศึกษาของวิทยาลัย ณ บก.ช.3 พัน.302