เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมรับฟังการบรรยายการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School)

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมรับฟังการบรรยายการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) เรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย โดยมี พ..สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ..3 เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 50 นาย ณ ร้อย.บก ช.3