เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล พลทหาร ร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน มิ.ย. 61

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 1900 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล พลทหาร ร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน มิ.ย. 61โดยมี พ.ท.ขจรศักดิ์ พรมบุตร อศจ.พล.พัฒนา 3 เป็นผู้บรรยาย ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.2