เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ตรวจสอบการจัดทำบัญชีคุม แบตเตอรี่, ยางและการลงบันทึกการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61 เวลา 1030 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ตรวจสอบการจัดทำบัญชีคุม แบตเตอรี่, ยาง และการลงบันทึกการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง ของ ร้อย นขตโรงรถ ร้อย นขต.ช.3 พัน.302