เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการเตรียมการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการเตรียมการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 จำนวน 4 สถานี