เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับกำลังพลโดยจัดการแข่งขันฟุตซอล

เมื่อวันที่ 26 เม.. 61 เวลา 1730 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับกำลังพลโดยจัดการแข่งขันฟุตซอล ณ สนามหญ้าเทียม ช.3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ