เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61

เมื่อวันที่ 26 มิ.. 61 เวลา 0900 พ..อมร  พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 พร้อมคณะฯร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 โดยมี พล..ภาณุวัฒน์  เหนียวแน่นเป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 129 นาย ณ ที่รับประทานอาหาร ช.3