เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเพาะเชื้อเห็ด

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 เวลา 0900 พ..อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเพาะเชื้อเห็ด โดยมี พ..สมใจ  คิดเกื้อการุญ ผบ..3 เป็นประธานฯ ณ แปลงนาด้านในหน้าเรือนรับรอง ช.3