เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และครอบครัว ร่วมรับประทานอาหาร งานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 เวลา 1130 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และครอบครัว ร่วมรับประทานอาหาร งานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143 หน่วย ช.3 พัน.302 และ ช.3 ณ อาคารรับประทานอาหาร ช.3