เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และครอบครัว ร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคี ระหว่าง ช.3 และ ช.3 พัน.302 เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 เวลา 1430 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และครอบครัว ร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคี ระหว่าง ช.3 และ ช.3 พัน.302 เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143 ณ สนามหญ้าเทียม ช.3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมืองพิษณุโลก