เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดอาหารพิเศษ และวงดนตรี ให้กับทหารกองประจำการ เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 เวลา 1130 ช.3 พัน.302 จัดอาหารพิเศษ และวงดนตรี ให้กับทหารกองประจำการ เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143 ณ โรงประกอบเลี้ยงฯ ช.3 พัน.302 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ