เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกระทำพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 0930 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกระทำพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” รุ่นที่ 2 โดยมี นางกาญจนา สิงห์ไฝแก้ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานในพิธี โดยมี พ.อ.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์
รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 (1)และ คณะนายทหาร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์นันทนาการ