เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นการส่งมอบพิธีส่งมอบเส้นทางสาย บ.คลองพี ม.9 – บ.ตีโป่ง ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 เวลา 1400 พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นการส่งมอบพิธีส่งมอบเส้นทางสาย บ.คลองพี ม.9 – บ.ตีโป่ง ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302/ผบ.หน่วยงานก่อสร้างที่ 1 (ช.3 พัน.302) หน.ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมมากกว่า 200 คน ณ รร.บ้านบาละ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา