เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.61 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 ได้เยี่ยมชมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของกรมทหารช่างที่ 3

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.61 เวลา 1320 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 ได้เยี่ยมชมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของกรมทหารช่างที่ 3 โดยมี พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.3 และคณะให้การต้อนรับ ณ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ