เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้มอบเครื่องตัดหญ้าแก่ห้องแถวดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจบ้านพักของกำลังพลที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้มอบเครื่องตัดหญ้าแก่ห้องแถวดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจบ้านพักของกำลังพลที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตามนโยบายของ มทภ.3 ให้มีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่อาศัย ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.2