เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับแม่บ้านฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 เวลา 1250 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับแม่บ้านฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯณ บริเวณด้านหลังห้องอบรม ช.3 พัน.302ร้อย.2