เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลฯ

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลฯ ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.2