เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ให้กับกำลังพลฯ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ให้กับกำลังพลฯ ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.2