เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจฯ จ.ส.อ.สิรภพ อินหอม สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย.3

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 เวลา 1600 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจฯ จ.ส.อ.สิรภพ อินหอม สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย.3 โดยมี พล..วรากร เพิ่มพูล เป็นประธานในพิธี ณ วัดทิพย์วารีวราราม ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก