เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 1400 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย พล.พัฒนา 3 ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), สบอ.11, อ.วังทอง, และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่โดยรอบ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธาน ณ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมีพื้นที่จำนวน 80 ไร่ (ปลูกต้นไม้ จำนวน 9,400 ต้น) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,300 คน