เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ คุณ วรรณิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 เนื่องในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 เวลา 1000 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ คุณ วรรณิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 เนื่องในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 4 คน ณ บ้านพักของกำลังพลซอย 4 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ