เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 คุณ วรรณิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมโครงการร้านกาแฟของ จ.ส.อ.ประวิทย์ พูลภาพ ซึ่งได้รับทุนตามโครงการจ้างงานคนพิการฯจากมูลนิธินวัตกรรม

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 เวลา 1200 คุณ วรรณิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมโครงการร้านกาแฟของ จ.ส.อ.ประวิทย์ พูลภาพ ซึ่งได้รับทุนตามโครงการจ้างงานคนพิการฯจากมูลนิธินวัตกรรม ณ ตลาดเสือลากหาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ