เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.61 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย.ช.เครื่องมือและซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 เป็นประธานการสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.สิรภพ อินหอม สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย 3

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.61 เวลา 2000 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย.ช.เครื่องมือและซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 เป็นประธานการสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.สิรภพ อินหอม สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย 3 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตรและมอบเงินช่วยเหลืองานศพ ณ วัดท่าทรุด ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก