เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง.ผบ ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 เวลา 1000 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง.ผบ ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธานในพิธี