เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.สิรภพ อินหอม สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย 3

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 เวลา 2000 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.สิรภพ อินหอม สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย 3 ณ วัดท่าทรุด ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก