เมื่อวันที่ 6 พ.ค.61 พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.37 ผบ.กกล.รส.จว.ช.ร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.61 เวลา 1000 พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.37 ผบ.กกล.รส.จว.ช.ร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560 งานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ.โป่งแพร่ ต.โป่งแพร และ ถนนสาย เลียบคลองชลประธาน ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยมี ผวจ.เชียงราย นอภ.แม่ลาว ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ผลการส่งมอบโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย