เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับ ร.ต.ฉันทวิชญ์ ชัยบุญ

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 เวลา 0845 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับ ร.ต.ฉันทวิชญ์ ชัยบุญ ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ร.ท. ณ ห้องธงชัยเฉลิมพล กองบังคับการกองพัน