เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ทำพิธีมอบเครื่องแบบแม่บ้านฯ และป้ายชื่อ ให้กับแม่บ้าน ที่สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยด้วยดีเสมอมา

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.61 เวลา 0830 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ทำพิธีมอบเครื่องแบบแม่บ้านฯ และป้ายชื่อ ให้กับแม่บ้าน ที่สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยด้วยดีเสมอมา ณ หน้ากองบังคับการกองพัน