เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับศูนย์เด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 เวลา 1000 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับศูนย์เด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ อาคารอำนวยการศูนย์เด็กเล็กค่ายมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยมี คุณ รุ่งรักษ์ คิดเกื้อการุญ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 เป็นประธานในพิธี