เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับทายาทของ จ.ส.อ.พิษณุ ม่วงมา สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย.3

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 เวลา 1000 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับทายาทของ จ.ส.อ.พิษณุ ม่วงมา สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย.3 ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 ม.ค.61 ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจ่ายสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับข้าราชการทหารและลูกจ้าง ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 พ.ค.58 เป็นจำนวนเงิน 57,600 บาท