เมื่อวันที่ 29 พ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรม “ ครอบครัวต้นไม้ ”

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.61 เวลา 1700 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรม “ ครอบครัวต้นไม้ ” โดยทำการปลูกในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละกองร้อย ณ บริเวณโครงการก้าวทีละก้าว กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ